Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

Αρίσταρχος ο Σάμιος (310 π.Χ.- 230 π.Χ.),2000 χρονια πριν τον Κοπερνικο !!!


Ο Αρίσταρχος ο Σάμιος (310 π.Χ.- περίπου 230 π.Χ.)ήταν Έλληνας αστρονόμος και μαθηματικός, που γεννήθηκε στη Σάμο. Είναι ο πρώτος καταγεγραμμένος άνθρωπος ο οποίος πρότεινε ηλιοκεντρικό μοντέλο του Ηλιακού Συστήματος, θέτοντας τον Ήλιο και όχι τη Γη, στο κέντρο του γνωστού Σύμπαντος . Οι ιδέες του περί Αστρονομίας δεν είχαν γίνει αρχικά αποδεκτές και θεωρήθηκαν κατώτερες από εκείνες του Αριστοτέλη και του Πτολεμαίου, έως ότου αναγεννήθηκαν επιτυχώς και αναπτύχθηκαν από τον Κοπέρνικο περίπου 2000 χρόνια μετά.

Ηλιοκεντρισμός

Η μοναδική εργασία του Αρίσταρχου η οποία έχει διασωθεί μέχρι σήμερα, «Περί μεγεθών και αποστημάτων Ηλίου και Σελήνης» (Περί των μεγεθών και αποστάσεων του Ήλιου και της Σελήνης), βασίζεται σε γεωκεντρικό μοντέλο.
Παρόλα αυτά, γνωρίζουμε από διάφορες παραπομπές ότι ο Αρίσταρχος είχε γράψει ένα άλλο βιβλίο στο οποίο πρότεινε την εναλλακτική ...
υπόθεση του ηλιοκεντρικού μοντέλου.

Ο Αρχιμήδης έγραψε: «Συ βασιλιά Γέλων γνωρίζεις ότι ο κόσμος είναι το όνοµα που δίνουν οι περισσότεροι αστρονόμοι σε µία σφαίρα, που στο κέντρο της βρίσκεται η Γη και ότι η ακτίνα της σφαίρας αυτής είναι ίση προς την απόσταση µεταξύ του Ήλιου και της Γης. Αυτή είναι η εξήγηση την οποία δίνουν οι αστρονόμοι. Αλλά ο Αρίσταρχος έγραψε ένα βιβλίο, που περιέχει ορισµένες προτάσεις, από τις οποίες συµπεραίνεται ότι ο πραγµατικός κόσµος είναι πολύ µεγαλύτερος. Πιστεύεται ότι οι απλανείς αστέρες και ο Ήλιος είναι ακίνητοι, ότι η Γη κινείται γύρω από τον Ήλιο σε κυκλική τροχιά, που στο κέντρο της βρίσκεται ο Ήλιος. Ακόµη ότι η σφαίρα των απλανών αστέρων, που βρίσκεται στο ίδιο µε τον Ήλιο κέντρο, είναι τόσο µεγάλη, ώστε ο κύκλος γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η Γη απέχει από τους απλανείς αστέρες, όσο απέχει το κέντρο µιας σφαίρας από την επιφάνεια της... Ο Αρίσταρχος δηλαδή εννοεί το εξής: αφού πιστεύουμε ότι η Γη είναι, ας πούµε, το κέντρο του κόσμου, η σχέση της Γης προς εκείνο που ονομάζουμε «κόσμο» είναι ίση προς τη σχέση της σφαίρας, που περιέχει τον κύκλο πάνω στον οποίο διατείνεται ότι περιστρέφεται η Γη, προς τη σφαίρα των απλανών αστέρων.»

Ως εκ τούτου, ο Αρίσταρχος πίστευε ότι τα αστέρια βρίσκονται σε άπειρη απόσταση, και αυτό το θεωρούσε ως εξήγηση για την απουσία ορατής παράλλαξης, δηλαδή της παρατηρούμενης κίνησης των αστέρων καθώς η Γη κινείται γύρω από τον Ήλιο. Στην πραγματικότητα τα αστέρια βρίσκονται πολύ πιο μακριά από όσο είχε υποτεθεί στην αρχαιότητα, το οποίο ερμηνεύει το γεγονός ότι η αστρική παράλλαξη είναι ανιχνεύσιμη μόνο με τηλεσκόπια. Αλλά είχε υποτεθεί ότι το γεωκεντρικό μοντέλο ήταν μια απλούστερη και καλύτερη εξήγηση για την έλλειψη παράλλαξης.

Η απόρριψη της ηλιοκεντρικής άποψης ήταν κατά τα φαινόμενα αρκετά έντονη, όπως υποδεικνύει το ακόλουθο κείμενο του Πλουτάρχου (Περί του εμφαινομένου προσώπου τω κύκλω της σελήνης):
"Ο Κλεάνθης, [ένας σύγχρονος του Αριστάρχου] πίστευε ότι ήταν το καθήκον των Ελλήνων να καταδικάσουν τον Αρίσταρχο τον Σάμιο με την κατηγορία ότι έβαζε σε κίνηση την εστία [κέντρο] του Σύμπαντος [δηλ. τη Γη] και έτσι διαταράσσει την ηρεμία των θεών: «Ως κινων τήν του κόσμου εστίαν καί ταράσσων τήν των ολυμπίων (θεών) ηρεμίαν»…, υπέθετε ότι ο ουρανός παραμένει ακίνητος και η Γη γυρίζει πάνω σε ένα επικλινή κύκλο, ενώ ταυτόχρονα περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της."

Μέγεθος της Σελήνης

Ο Αρίσταρχος παρατήρησε την κίνηση της Σελήνης διαμέσου της σκιάς της Γης κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης Σελήνης. Εκτίμησε ότι η διάμετρος της Γης ήταν 3 φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο της Σελήνης. Χρησιμοποιώντας τον υπολογισμό του Ερατοσθένους ότι η περιφέρεια της Γης ήταν 42.000 χλμ., συμπέρανε ότι η Σελήνη έχει περιφέρεια ίση με 14.000 χλμ. Σήμερα, είναι γνωστό ότι η Σελήνη έχει περιφέρεια περίπου ίση με 10.916 χλμ.

Απόσταση και μέγεθος του Ήλιου

Ο Αρίσταρχος παρατήρησε / υποστήριζε ότι ο Ήλιος, η Σελήνη και η Γη σχηματίζουν σχεδόν μια ορθή γωνία τη στιγμή του πρώτου ή του τελευταίου τετάρτου της Σελήνης. Εκτίμησε ότι η γωνία ήταν 87°. Χρησιμοποιώντας σωστά τη Γεωμετρία, αλλά με λανθασμένα στοιχεία παρατήρησης, ο Αρίσταρχος συμπέρανε ότι ο Ήλιος ήταν 20 φορές πιο μακριά από ό,τι η Σελήνη. Στην πραγματικότητα ο Ήλιος είναι περίπου 390 φορές πιο μακριά.
Εντόπισε ότι η Σελήνη και ο Ήλιος έχουν σχεδόν το ίδιο φαινόμενο μέγεθος από τη Γη και συμπέρανε ότι οι διάμετροί τους θα είναι ανάλογοι με την απόστασή τους από τη Γη.

Έτσι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ήλιος είχε 20 φορές μεγαλύτερη διάμετρο από τη Σελήνη, κάτι που είναι υπολογιστικά λογικό και σωστό, αλλά επίσης λάθος (αφού στηρίζεται σε λάθος δεδομένα). Η εκτίμησή του όμως αυτή υποδεικνύει ότι ο Ήλιος είναι ξεκάθαρα μεγαλύτερος από τη Γη, κάτι που υποστηρίζει το ηλιοκεντρικό μοντέλο.

Η αναγέννηση της θεωρίας του Αρίσταρχου

Ο Αρίσταρχος πρώτος εισηγήθηκε την αποδεκτή σήμερα ηλιοκεντρική θεωρία και θεμελίωσε την Αστρονομία πάνω στη λογική σκέψη, άποψη την οποία, δυστυχώς, μια μερίδα της διεθνούς αστρονομικής κοινότητας, είτε δικαιολογημένα από άγνοια είτε ακόμη και αδικαιολόγητα, δεν φαίνεται να συμμερίζεται απολύτως. Δυστυχώς για την ηλιοκεντρική θεωρία, θερμοί υποστηρικτές της γεωκεντρικής θεωρίας με εισηγητή τον επίσης Σάμιο Πυθαγόρα, ήταν επιστήμονες του κύρους ενός Αριστοτέλη, ενός Ιππάρχου ή ενός Πτολεμαίου... Συνεπώς, η επαναστατική ιδέα του Αρίσταρχου δεν ήταν δυνατό να γίνει αποδεκτή. Περιέπεσε στη λήθη χωρίς πάντως να ξεχασθεί εντελώς ως την εποχή της Αναγέννησης, οπότε στα 1543, περίπου δύο χιλιετίες αργότερα, δικαιώθηκε από τον διάσημο πολωνό αστρονόμο Nicolaus Copernicus. Αν και ο Κοπέρνικος απλώς ανέσυρε από την αφάνεια την ηλιοκεντρική θεωρία, επαναλαμβάνοντας έτσι τις ιδέες του Αρίσταρχου, εν τούτοις φέρεται σήμερα ως ο εισηγητής της ηλιοκεντρικής θεωρίας, μάλιστα δε το δεκτό σήμερα ηλιοκεντρικό σύστημα εξακολουθεί να ονομάζεται διεθνώς “Κοπερνίκειο” και όχι “Αριστάρχειο”, όπως θα έπρεπε.

Η επιβίωση της ηλιοκεντρικής θεωρίας παρά την πολεμική των αντιπάλων της, οφείλεται λιγότερο στον Κοπέρνικο και περισσότερο στις συντριπτικές αποδείξεις για την ορθότητά της, που έδωσαν κατά καιρούς ο Γαλιλαίος, ο Κέπλερ, ο Νεύτων κ.ά. Προκύπτει αβίαστα, λοιπόν, το ερώτημα κατά πόσον το έργο του Κοπέρνικου είναι πρωτότυπο και ποια η αξία του. Για να δώσει κανείς μια υπεύθυνη απάντηση στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να λάβει υπόψη τις δυσκολίες της εποχής του Κοπέρνικου, κατά την οποία επικρατούσαν τα δόγματα του Αριστοτέλη με τα οποία δεν επιτρεπόταν να διαφωνήσει κανείς. Επιπλέον η κριτική στις θεωρίες του πολωνού αστρονόμου άρχισε αμέσως και υπήρξε ιδιαίτερα έντονη.

Αν και η συνεισφορά του Κοπέρνικου στην αναβίωση της ηλιοκεντρικής θεωρίας είναι σημαντική, αυτό όμως δεν αρκεί για να του αναγνωρισθεί και η πατρότητα της θεωρίας αυτής. Είναι αλήθεια ότι ο Κοπέρνικος γνώριζε τις απόψεις του Αρίσταρχου. Αυτό πιστοποιείται από ένα σωζόμενο απόσπασμα του χειρογράφου της πραγματείας του με τίτλο De Revolutionibus Orbium Coelestium. Σε αυτό φαίνεται διαγραμμένη η παράγραφος που αναφέρεται στην πραγματεία του Αρίσταρχου και η οποία κατά ένα παράδοξο τρόπο δεν έχει συμπεριληφθεί στην τυπωμένη έκδοση της πραγματείας του που παρουσιάστηκε το 1543. Το γεγονός της διαγραφής χαρακτηρίζεται από μερικούς ως λογοκλοπή, ενώ άλλοι θεωρούν την παράλειψη αναφοράς στον Αρίσταρχο και στη θεωρία του ως έλλειψη θάρρους ή δειλία. Θα πρέπει πάντως να τονισθεί ότι δεν είναι απολύτως εξακριβωμένο αν η διαγραφή πρέπει να αποδοθεί στον ίδιο τον Κοπέρνικο ή στον εκδότη του, δεδομένου ότι η έκδοση της πραγματείας έγινε μετά τον θάνατό του. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι ο πολωνός αστρονόμος δεν έδινε επί μία ολόκληρη δεκαετία τη συγκατάθεσή του για την έκδοση της πραγματείας του φοβούμενος την καταδίκη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Τελικά, το 1543, εκδόθηκε στη Νυρεμβέργη ένα αντίγραφο του χειρογράφου του, το οποίο καταδικάσθηκε το 1616 από την Εκκλησία της Ρώμης.

Ο Κοπέρνικος δεν είναι λοιπόν ο εισηγητής αλλά απλώς ο άνθρωπος που ανέσυρε από τη λήθη και διέδωσε την ηλιοκεντρική θεωρία, η πατρότητα της οποίας ανήκει αποκλειστικά στον Αρίσταρχο. Η συνεισφορά του Κοπέρνικου βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι εισήγαγε τον γεωμετρικό μηχανισμό του γεωκεντρικού συστήματος του Πτολεμαίου στο ηλιοκεντρικό σύστημα του Αρίσταρχου. Είναι όμως φανερό ότι, αφού η πραγματική δυσκολία δηλαδή η πεποίθηση ότι οι πλανήτες κινούνται ομαλά σε κυκλικές τροχιές δεν ήταν δυνατό να υπερνικηθεί, η όλη προσπάθειά του βρισκόταν σε λανθασμένο δρόμο. Για την αποκατάσταση της αλήθειας αλλά και για λόγους ιστορικής αυτογνωσίας, επιβάλλεται η όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση πάνω στο έργο του μεγάλου έλληνα αστρονόμου Αρίσταρχου, ως μιας εκ των ηγετικών μορφών μέσα στον κόσμο των ελλήνων αστρονόμων, μαθηματικών και φιλοσόφων της αρχαιότητας.

1. Ο Αρχιμήδης στη μαθηματική πραγματεία του “Ψαμμίτης” γράφει: “Αρίσταρχος ο Σάμιος υποτίθεται γαρ τα μεν απλανέα των άστρων και τον Αλιον μένειν ακίνητον, ταν δε Γαν περιφέρεσθαι περί τον Αλιον κατά κύκλου περιφέρειαν, ός εστιν εν μέσω τω δρόμω κείμενος”.
2. Ο Στοβαίος στο σύγγραμμά του “Περί Φυσικής” γράφει: “Αρίσταρχος τον Ηλιον ίστησι”.
3. Ο Πλούταρχος στο έργο του “Περί αρεσκόντων τοις Φιλοσόφοις” αναφέρει: “Αρίσταρχος τον Ηλιον ίστησι μετά των απλανών, την δε Γην κινεί περί τον ηλιακόν κύκλον, εξελίττεσθαι δε κατά λοξού κύκλου την Γην, άμα δε και περί τον αυτής άξονα δινουμένην και κατά τας ταύτης εγκλίσεις σκιάζεσθαι τον δίσκον”. http://www.ellinikoarxeio.com
Αναδημοσίευση από εδώ

6 σχόλια:

ΣΠΕΝΤΖΑΣ K. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ είπε...

to people/world from radio operatror m/v pothiti/swjc at sea out of cuba bound las palmas cargo vessel radio room

inform evrybody

copy ASTRONOMY POPULARδημοσιευστε παντου το μηνυμα ασφαλειας στην ναυτιλια που εξεπεμψε το πλοιο ποθητη το 1978 , ειχε αποπλευσει

απο τα λιμανια porto nuevitas & cardagenas με ροτα las palmas
AKD (ALARM) TTT CQ DE SWJC TTT AROUND UFO tTIME MOVE SLOW , CREWS REFLECTS REACTION

REDUCED ATTENTION, (WATCHES CLOCKS COMPAS SEEM RUTERN QUICKLY ,SEE EINSTEIN 1905 ABOUT TIME)

SHIPS IN AREA CANNOT CONTACT TO COAST STATION DUE TO NO TIME ADJUST SWITC AVAILABLE IN RECEIVERS

AND TRANSMITTERS , RADAR NO OBJECTIVE DUE TO NO GRAVITY/TIME BUTTON/ADJUST AVAILABLE.

C L A R I F I E D / S P E C I F Y THAT THE INDICTORS OF CLOCKS AND COMPASSES S E E M E D T O VEER RAPIDLY

W H I L E I N F A C T THE METABOLISM/REFLEXES OF CREWS ARE LATE!!!


TTT CQ DE M/V POTHITI/SWJC ( CQ=ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ DE=ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΠΟΘΗΤΗ/SWJC, TTT=ΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ)

AROUND UFOS TIME MOVE SLOW , REFLECTS OF CREW REACTION REDUCED AND CREW MAKE ACCIDENTS WITHOUT UNDERSTANDING...

PAY ATTENTION NO QSO/CONTAC COAST STATIONS POSSIBLE

DUE TO NOT TIME ADJSUST SWITCH AVAILABLE ON RECEIVERS/TRANSMITTERS,

ALSO NO OBJECTIVE IN RADAR DUE TO NOT GRAVITY/TIME BUTTON/ADJUST AVAILABLE-

FREQUNCIES CHANGE TO LOWER FILTER RCVD REJECT , ALSO RETURN WITH DELAY

AND TIME SWITCH REJECT....

FOR MORE DETAILS SEE EINSTEIN 1905 , PLANTIER FORCE, SANTORINHS PAYLOS UFO

MOVE WITH GRAVITY FORCE......
----
. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΙΓΩΝΟ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΑΛΛΑ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ πο κινουνται

προκαλωντας συστολη του χρονου μπροστα τους και διαστολη πισω τους παραξενια διδυμων


ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΡΔΙΑ ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΟΛΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΗASTAG,

ΣΑΣ ΕΧΩ ΖΑΛΙΣΕΙ ΜΕ ΤΑ ΕΜΑΙΛ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΗ ΤΡΕΙΣ (3) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ D E L E T E

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ ΕΣΕΙΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ, ΝΑ ΞΕΚΟΛΛΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ , ΝΑ ΤΙΣ ΞΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ

Α) .ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΥΞΙΔΩΝ

(ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ) ΚΟΥΡΔΙΣΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΕΤΣΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ (ΚΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΥΡΙΖΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ ,ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ

ΕΜΠΕΔΟΣΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ ΟΤΙ Η ΓΗ ΓΥΡΙΖΕΙ)

ΑΛΛΑ Ο ΑΡΓΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ , ΟΙ ΠΑΛΜΟΙ

ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ

ΑΡΓΟΣ

ΛΟΓΩ ΑΡΓΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΠΑΡΑΞΕΝΙΑ ΔΙΔΥΜΩΝ-ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ Ι ΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΟΤΙ ΕΤΣΙ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ

ΤΙΜΩΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΑΝ ΜΩΡΟΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΤΡΑ -ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΙΛΟΤΟΥΣ , TIME ADJUST , GRAVITY BUTTON /ADJUST ,

ΕΝΑ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΡΟΛΟΙ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΥΡΙΖΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΝΩ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΑ

ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟ (ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΠΟΥ

ΤΑ ΕΒΑΛΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΧΡΟΝΟ.

Β) Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ( Ο ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧΗ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗ

ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΣ, ΤΟ GPS ΕΧΕΙ ΣΤΙΓΜΑ

ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΔΙΟΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΚΕΙ ΨΗΛΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ Η ΒΑΡΥΤΗΣ

(ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ ΑΡΑΙΟΣ ) ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΛΑΕΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΚΑΤΑ 45 ΜΙΚΡΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΤΡΕΧΕΙ Ο ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

ΠΑΝΤΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΚΑΤΑ 36

ΜΙΚΡΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ , ΔΙΑΦΟΡΑ 9 ΜΙΚΡΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΕΤΣΙ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΚΡΙΒΕΣ

ΣΤΙΓΜΑ ( ΒΕΒΑΙΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ), ΕΤΣΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΑΙ ΟΤΙ

ΤΟ GPS ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ -ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟ ΛΕΝΕ SATELLITE ΤΟ GPS ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ -ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟ ΛΕΝΕ SATELLITE .

Γ) Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Ο Υ Τ Ε

Ε Ν Α Τ Ρ Ι Γ Ω Ν Ο Β Ε Ρ Μ Ο Υ Δ Ω Ν

Ο Υ Τ Ε Π Ο Λ Λ Α , Α Π Λ Α Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ν Ι Π Τ Α Μ Ε Ν Ο Ι

ΣΠΕΝΤΖΑΣ K. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ είπε...

TT CQ DE M/V POTHITI/SWJC ( CQ=ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ DE=ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΠΟΘΗΤΗ/SWJC, TTT=ΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ)

AROUND UFOS TIME MOVE SLOW , REFLECTS OF CREW REACTION REDUCED AND CREW MAKE ACCIDENTS WITHOUT UNDERSTANDING...

PAY ATTENTION NO QSO/CONTAC COAST STATIONS POSSIBLE

DUE TO NOT TIME ADJSUST SWITCH AVAILABLE ON RECEIVERS/TRANSMITTERS,

ALSO NO OBJECTIVE IN RADAR DUE TO NOT GRAVITY/TIME BUTTON/ADJUST AVAILABLE-

FREQUNCIES CHANGE TO LOWER FILTER RCVD REJECT , ALSO RETURN WITH DELAY

AND TIME SWITCH REJECT....

FOR MORE DETAILS SEE EINSTEIN 1905 , PLANTIER FORCE, SANTORINHS PAYLOS UFO

MOVE WITH GRAVITY FORCE......
----
. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΙΓΩΝΟ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΑΛΛΑ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ πο κινουνται

προκαλωντας συστολη του χρονου μπροστα τους και διαστολη πισω τους παραξενια διδυμων


ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΡΔΙΑ ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΟΛΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΠΕΝΤΖΑΣ K. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ είπε...

AKD (ALARM) TTT CQ DE SWJC TTT AROUND UFO tTIME MOVE SLOW , CREWS REFLECTS REACTION

REDUCED ATTENTION, (WATCHES CLOCKS COMPAS SEEM RUTERN QUICKLY ,SEE EINSTEIN 1905 ABOUT TIME)

SHIPS IN AREA CANNOT CONTACT TO COAST STATION DUE TO NO TIME ADJUST SWITC AVAILABLE IN RECEIVERS

AND TRANSMITTERS , RADAR NO OBJECTIVE DUE TO NO GRAVITY/TIME BUTTON/ADJUST AVAILABLE.

C L A R I F I E D / S P E C I F Y THAT THE INDICTORS OF CLOCKS AND COMPASSES S E E M E D T O VEER RAPIDLY

W H I L E I N F A C T THE METABOLISM/REFLEXES OF CREWS ARE LATE!!!

ΣΠΕΝΤΖΑΣ K. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ είπε...

AKD (ALARM) TTT CQ DE SWJC TTT AROUND UFO tTIME MOVE SLOW , CREWS REFLECTS REACTION

REDUCED ATTENTION, (WATCHES CLOCKS COMPAS SEEM RUTERN QUICKLY ,SEE EINSTEIN 1905 ABOUT TIME)

SHIPS IN AREA CANNOT CONTACT TO COAST STATION DUE TO NO TIME ADJUST SWITC AVAILABLE IN RECEIVERS

AND TRANSMITTERS , RADAR NO OBJECTIVE DUE TO NO GRAVITY/TIME BUTTON/ADJUST AVAILABLE.

C L A R I F I E D / S P E C I F Y THAT THE INDICTORS OF CLOCKS AND COMPASSES S E E M E D T O VEER RAPIDLY

W H I L E I N F A C T THE METABOLISM/REFLEXES OF CREWS ARE LATE!!!

ΣΠΕΝΤΖΑΣ K. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ είπε...

TO BHMA 3-2-1967 σελ. 4Από την διάλεξη του κ. Π. Σαντορίνη

ΕΤΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΤΟ 1967;ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΑ του 4ου Σεμιναρίου Άστροναυτικής και Διαστήματος,

μίλησε χθές ο ομότιμος καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου

κ. Π. Σαντορίνης, με θέμα <>.

Κατά την διάρκεια τής διαλέξεως ανακοινώθηκαν δύο υποθέσεις

για την προέλευση των εξωγήινων όντων που πιθανώς

επανδρώνουν τους ιπταμένους δίσκους.

.Εάν πρόκειται για ανθρώπινα όντα της δικής μας περίπου

βιολογικής κατασκευής, θα είναι περιωρισμένης διαρκείας ζωής

και κατά συνέπειαν μας επισκέπτονται απο πλανήτη του ηλιακού

συστήματος και όχι πέραν αυτού.

.Εάν πρόκειται για επισκέπτες απο πλανήτες απομεμακρυσμένων

περιόχων του σύμπαντος , σημαίανει ότι τα όντα αυτά παρέτειναν

την ζωή τους πολύ περισσότερο τής δικής μας.

.Το 1967 θα είναι το έτος τών ιπταμένων δίσκων μια και οι

αμερικανικές άρχες παραδέχονται πλέον την ύπαρξη τους και

ανέθεσαν σε είδικη επίτροπη του Πανεπιστημίου του Κολοράντο

να ερευνήση τις περιπτώσεις που παρουσιάζουν σοβαρό

ενδιαφέρον.

. Ο ομιλητής επέστησε την προσοχήν των παρισταμένων

επιστημόνων στις δημοσιεύσεις του <> περί των

Ιπταμένων Δίσκων και ετόνισε ότι οι αμερικανικές άρχες

συγκέντρωσαν 27.000 εκθέσεις και απο αυτές δεν μπόρεσαν

να εξηγήσουν 700. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται επιφυλακτικότης

και πραμερισμός των επιπολαίων εκθέσεων.

Σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ι κ ά α ν έ φ ε ρ ε ότι:

.E ί ν α ι α π ο δ ε δ ε ι γ μ έ ν η η ύ π α ρ ξ η

Ι π τ α μ έ ν ω ν Δ ί σ κ ω ν και η ε π ι σ κ ε ψ ή

τ ο υ ς σ τ ή ν Γ ή.

.Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στήν ανάλυση των διαφόρων

περιπτώσεων, επιδή η παρατήρηση αυτών γίνεται συνήθως

απο άγραμματους ανθρώπους.

. Μετά το τέλος της διαλέξεως του κ. καθηγητου επηκολούθησε

συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, την όποια διηυθυνε ο καθηγητής

του Πολυτεχνείου κ. Σπύρος Κατράκης. Έλαβον μέρος ο πολιτικός

μηχανικός κ. Β. Πιττακός, ο χημικός κ. Ν. Βαμακάς, οι οποίοι

ανέπτυξαν ενδιαφέρουσες απόψεις .

ΕΦΗΜ. ΤΟ ΒΗΜΑ 3-2-1967 σελ. 4

ΣΠΕΝΤΖΑΣ K. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ είπε...

AΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΝ ΣΠΕΝΤΖΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ


ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΡΑΤΟΙ ΔΙΑ ΓΥΜΝΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΟΥ-ΑΟΡΑΤΟΙ ΣΤΑ ΡΑDAR ΠΑΡΝΗΘΟΣ
ΣΑΣ ΕΙΧΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ RED SHIFT, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ
ΕΤΣΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΡΑΝΤΑΡ ΤΑ ΡΑΝΤΑΡ Η''
ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ, ΩΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ, Η '' ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, Ο
TIME SWITCH TOY RADAR,

Από: ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ polspentzas@gmail.com


Z. MIA AΛΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΑΝΤΙΒΑΡΥΤΗΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΑ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ, ΣΥΝΗΘΩΣ, ΤΗΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ.

-ΣΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΕΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΩΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ Η’’ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΘΗ ΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.- Σ Υ Σ ΤΗ Μ Α ΤΙ Κ Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Ε Σ

-ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ

ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΜΗΠΩΣ

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΣΚΩΝ,

ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ;

-ΟΧΙ, ΛΕΕΙ Ο Κ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ. ΟΙ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΝΟΥΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Σ’ ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ

ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΝΟΟΥΝ.- ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΜΕΡΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΕΠΕΙΔΗ

ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ. Ο Κ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΕΚΔΟΧΗ, ΟΙ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΩΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ

ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΣ. Η ΕΚΔΟΧΗ ΑΥΤΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ Κ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ., ΓΙΑΤΙ ΕΑΝ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΟ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΣ. ΤΟΥ ΓΗ’Ι’ΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΑΝ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ. ΠΡΑΓΜΑ,

ΠΟΥ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...